Tag: đồng phục hàng không


ĐỒNG PHỤC HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES

Mỗi hãng hàng không khác nhau đều có một câu chuyện và đều muốn truyền tải ý nghĩa riêng biệt thông qua đồng phục hàng không của hãng. Với đồng phục của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines là chiếc áo dài. Mẫu áo được thiết kế dựa trên cảm hứng về bông hoa sen đậm chất dân tộc – quốc hoa......

Xem thêm